Turanga reiser i tid

Posts Tagged ‘2319

En vanlig misforståelse når det gjelder tidsreising, selv i min tid, er at man må være forsiktig at man ikke endrer historiens løp. Sommerfugleffekten og alt dette her. For det første forutsetter dette at tiden er lineær. Det er den ikke. Alt har allerede skjedd og vil skje. Du har bare ikke opplevd det enda, og det er heller ikke sikkert at du vil oppleve det.  Hvis du absolutt vil sammenligne tiden med en geomterisk figur, ville jeg sagt at tiden er sfærisk.

Det som forundrer meg er folk som er livredde for å reise i tid, men ikke har noen problemer med å reise i rom. Hvordan kan du reise til Bergen en helg, og være sikker på at du ikke endrer ting i Bergens skjebne ved å være der den helga, istedenfor å holde deg i Oslo, hvor du hører hjemme? Selvfølgelig vil du endre ting i Bergen ved å være der. Noen får ikke kjøpt den genseren de har ønsket seg lenge, fordi du var innom tidligere på dagen og kjøpte den, noen som måtte stoppe for å slippe deg over veien, og kom for sent til en avtale han ellers ville rukket. Virkeligheten er endret fordi du var i Bergen, men universet kollapser ikke. Din tilstedeværelse i Bergen kan til og med føre positive ting med seg. Noen får være med på et vorspiel de ellers ikke ville vært på, og møte sin fremtidige ektemann der, noen finner en femtilapp på gata som du mistet der. Det samme gjelder om du reiser til 1750 eller 2319. Din evne til å påvirke omgivelsene endrer seg ikke bare fordi du er tidsreisende, og la oss innse det: de aller flestes påvirkning av omgivelsene er neglisjerbar.

Stikkord: ,