Turanga reiser i tid

Posts Tagged ‘2017

I 2017 forsvinner plutselig en buddhistmunk mens han mediterer.  Dagen etter dukker han opp igjen, uten å vite hvor han har vært.  Han påstår at han bare hadde meditert noe som føltes som en time.  De påfølgende ukene skjer dette flere ganger, munken blir borte i rundt et døgn, for så komme tilbake.

En annen munk blir satt til å passe på ham mens han mediterer, og det viser seg at munken, etter en stund med meditasjon, forsvinner.  Rett og slett løser seg opp i luft.  Dagen etter materialiserer han seg igjen på samme sted.

Historien går som en farsott på Internett og i aviser.  Den blir ikke nødvendigvis tatt alvorlig av alle, men den blir fortalt gjennom mange kanaler.  En matematikkprofessor får høre den, en matematikkprofessor som bruker mye av fritiden, og tidvis også arbeidstiden sin på å studere muligheten for å reise i tid.  Professoren reiser til India, møter buddhistmunken, og for å gjøre en veldig lang historie litt kortere, finner ut at det buddhistmunken gjør når han mediterer er å reise et døgn fram i tid.

Professoren sier opp jobben sin, og sammen med munken vier han resten av sitt liv til forskning på dette.  I begynnelsen går det bra, gjør disse små reisene fram i tid, etter en stund klarer han også å reise to dager fram i strekk.  Han formidler til professoren hva han gjør, slik at han får laget en slags bruksanvisning for tidsreising.  Det hele ser riktig så lyst ut. Verden følger med, med nysgjerrige øyne, etter hvert som framskrittene rapporteres.  Så oppstår det problemer.

Stikkord: