Turanga reiser i tid

Posts Tagged ‘1847

Hver gang jeg har flyttet i tid har ordnet meg et nytt navn til en ny identitet, og når jeg har reist på kortere tidsreiser hender det ofte at jeg presenterer meg med et annet navn enn mitt eget.  Det er ryddigere sånn.  Selvfølgelig, da jeg reiste til 1853 for å feriere på Jersey, så brukte jeg samme navnet som jeg hadde gjort da jeg var der i 1852 og 1847 det er bare sunn fornuft.  Selv om jeg egentlig bare har fem navn jeg sjonglerer mellom, og jeg fører nøye dagbok over hva jeg har kalt meg når, så hender det at det roter seg til litt, men stort sett går det bra.

Å navngi seg på denne måten er en nødvendighet, som en katalogisering.  Det er en reiseforberedelse som alle andre.  Det var derfor overraskende morsomt å velge ut et nick til bloggen her.   Istedenfor å måtte gå for de mest anonyme, kjedelige navnene, som folk flest ikke husker, og som de i hvert fall ikke kan gjette hvem jeg er i slekt med ut ifra, hadde jeg nå et helt hav av populærkulturelle kvinneikoner med storartete navn, hvor jeg kunne velge helt fritt.  Det ble nesten for mye for meg.

Jeg endte til slutt på på Turanga, etter Turanga Leela i Futurama.  Hun reiser ikke i tid, men er fra lenger framme i tiden (mye lenger framme enn jeg har vært, i hvert fall), og Futurama er slik en kul tv-serie, og Leela slik en kul dame, at det var et valg jeg var riktig fornøyd med.

Stikkord: , ,